duurzaamheid

Bladlood heeft zich al decennia lang bewezen als een zeer duurzaam bouwmateriaal.

Van lood tot lood

Alle vernieuwingen in de bouw ten spijt, het oude vertrouwde lood blijkt wel degelijk een milieuvriendelijk bouwmateriaal. Dat is de uitkomst van o.m. een TNO-onderzoek naar de milieueffecten van lood in de bouw en een recente Levenscyclus analyse (LCA) door LBP|Sight. Met name de duurzaamheid en de hoge mate waarin lood kan worden hergebruikt (circulair) draagt bij aan de goede milieuprestaties. Met deze uitkomsten is het hardnekkige misverstand wederom ontzenuwd dat lood slechter zou zijn voor het milieu dan alternatieven. Het tegendeel blijkt waar!

TNO deed verschillende onderzoeken naar de milieueffecten van lood in de bouw. Zo onderzocht men wat de gevolgen zijn van zogenaamde ‘afspoeling’ bij lood dat aan de buitenlucht is blootgesteld. “Het onderzoek toont aan dat er geen risico is voor het milieu” Zelfs wanneer daken van gebouwen van het rioolstelsel zouden worden afgekoppeld en het afstromende water direct in het milieu terechtkomt, is er geen milieurisico, blijkt uit de conclusies van TNO.

In het onderzoek werden ook de effecten op het milieu van verschillende loodlegeringen gemeten. Daaruit blijkt dat de afspoeling nog drie tot vier keer lager kan uitvallen wanneer er lood met 0,05% koper of 0,1% tin gebruikt wordt.

Het gehele onderzoek kunt u gratis verkrijgen via de volgende link Lood in de bouw. Hoe zit het nou?    

Uzimet is, in zijn al meer dan 117 jarig bestaan, altijd actief geweest met thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de afgelopen jaren zijn we meer te weten gekomen over de wijze waarop lood veilig en met beperkte risico’s voor de gezondheid en het milieu, gebruikt en verwerkt kan worden. Wij vinden gezondheid belangrijk en streven dit na voor zowel onze medewerkers als de gebruikers van lood.

Bladlood is een duurzaam bouwmateriaal dat weinig onderhoud vraagt en een lage milieu-impact heeft. Om de eventuele gevolgen voor veiligheid en gezondheid tot een minimum te beperken dienen een aantal richtlijnen gevolgd te worden.

Om dit na te streven heeft Uzimet de “Industry VoluntaryProduct Stewardship Code of Practice” ondertekend. Deze gedragscode, dient ervoor te zorgen dat de gezondheid, veiligheid en milieuaspecten van onze producten op verantwoorde wijze worden beheerst gedurende hun hele levenscyclus.

Sustainability
Product Stewardship statement

Tijdens gebruik en aan het einde van de levenscyclus geeft bladlood weinig risico voor de gezondheid. Er zijn echter belangrijke veiligheid en gezondheid regels die werknemers beschermen tijdens het installeren van bladlood producten.
Wanneer er een blootstellingsrisico aanwezig is, dienen de juiste werk methodes en beschermingsmiddelen bekend en beschikbaar te zijn voordat de werkzaamheden aanvangen.
De ELSIA veiligheidsgids voor de loodwerker biedt eenvoudige, gemakkelijk te implementeren stappen over hoe veilig en gezond te werken met bladlood.
Nadere informatie over het veilig werken met bladlood in de bouw kan worden gevonden in een e-book dat is ontwikkeld door het Britse Lead Sheet Association (LSA) en uit de U.K Health & Safety Executive.

Uzimet vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) erg belangrijk. Het is van oudsher verweven met onze economische activiteiten (profit). Lood recyclen betekent voor ons automatisch rekening houden met mens (people) en milieu (planet). Zo produceren we in een arbovriendelijke werkomgeving. Maar tegelijk voldoen we ook aan strenge milieu-eisen en hebben we de milieu-impact van lood door TNO en recent (2023) door LBP|Sight laten onderzoeken. Onze beknopte Levenscyclusanalyse (LCA) treft u hier.

Hier treft u het volledige LCA rapport en uitgebreide benchmark aan.

Onze bedrijfsvoering wordt regelmatig gecontroleerd door de omgevingsdienst Haaglanden (ODH), de Nederlandse Arbeidsinspectie, ILenT, DNV (ISO 9001, 14001, 45001 en 50001) en Bureau Veritas (elektrische installatie).

Sinds 2012 hebben we een mooie presentatie showroom bij Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam.

ICDuBo is het grootste en meest inspirerende centrum voor duurzaam bouwen in Nederland. Met ruim 250 deelnemende partijen vormt ICDuBo een actieve community die alle partijen verbindt die betrokken zijn bij duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed: van opdrachtgever tot toeleverancier en van overheid tot consument.

In de dagelijks geopende en voor iedereen toegankelijke inspiratieruimte van 2500 m2 tonen koplopers in de bouw hun innovatieve producten, concepten en oplossingen.

Zie voor meer informatie: www.icdubo.nl

Uzimet werkt aan verantwoorde metaalketens.

Uzimet werkt actief samen met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Dit kunt u lezen in RBC policy Uzimet. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden. Uzimet’s MVO rapportage is hierop gebaseerd.

DUURZAAMHEID

Wij zijn een milieubewuste en innovatieve onderneming

DUURZAAMHEID _

Terugwinning en recycling van
schroot en afval

100%
gerecycled
lood

Veiligheid & gezondheid

Gebruik de juiste voorzorgsmaatregelen, oud (blad)lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid; Een stofmasker en handschoenen moeten te allen tijde worden gedragen.

Inzameling

Zorg ervoor dat lood afval gescheiden van andere materialen wordt bewaard klaar voor inzameling. Stof moet worden verwijderd met een industriële stofzuiger en afgesloten opgeslagen.

Transport

Schrootlood mag niet worden vervoerd in open voertuigen en de voertuigen dienen na vervoeren grondig gereinigd te worden.

Lead Matters

Dankzij een unieke combinatie van eigenschappen en proceskenmerken zoals de recyclebaarheid en stralingsbescherming, is lood het enige geschikte materiaal in veel industriële, medische en constructie toepassingen. Het perfect te recyclen materiaal speelt een essentiële rol voor de EU samenleving en economie. Lead Matters is een campagne die deze essentie laat zien, ontwikkeld door Lead REACH Consortium PbRC, een initiatief beheerd door de International Lead Association ILA.

Meer weten over Lead Matters

www.leadmatters.org

CERTIFICATEN

De hoogste normen van milieubeheer en de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Onze productiefaciliteiten zijn gecontroleerd en voldoen aan ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 (Milieu- Arbo- en Kwaliteitsmanagement systeem)